ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • Бондар Н. Д. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
  • Прадівлянний М. Г. Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: іншомовна компетенція, комунікативність, фахівці економічних і технічних спеціальностей, процес навчання, дистанційне навчання, позитивна мотивація, іншомовна підготовка, професійно спрямована іноземна мова

Анотація

В статті обґрунтовано необхідність формування іншомовної компетенції фахівців економічних і технічних спеціальностей в процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування. Проаналізовано діяльність підприємств Подільського регіону, що, в свою чергу, допомогло зробити висновок щодо актуальності підготовки фахівців немовних спеціальностей до іншомовного спілкування.

Доведено, що на формування іншомовної компетенції впливає ефективність організації занять з іноземної мови професійного спрямування, методична якість матеріалів, використання інноваційних методів навчання і сформованість позитивної мотивації студентів щодо вивчення іноземної мови. Описано доцільність та необхідність використання ділових ігор і веб-квестів для розвитку особистісних якостей здобувачів, а також обґрунтовано використання дистанційного курсу з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для виконання самостійної роботи студентів ЗВО.

Опубліковано
2018-05-21
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5