ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА

  • Горохівська Т. М. Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: компетентнісний підхід, компетенція, професійна компетентність, професійно-педагогічна компетентність, професійний розвиток, професіоналізм, викладач закладу вищої освіти, особистості викладача, професійно значущі якості особистості викладача

Анотація

У статті обґрунтовано ідею підвищення професіоналізму педагогічних працівників. Представлено теоретичний аналіз сучасних наукових підходів до визначення сутнісних характеристик професійно значущих якостей педагога. Підкреслено їх особливу роль у структурі професійно-педагогічної компетентності викладача, яку визначено як інтегральну професійно-особистісну характеристику педагога, що включає теоретичну і практичну готовність до виконання професійних функцій, а також суб’єктивні особливості особистості, що забезпечують ефективність педагогічної діяльності. Виявлено основні підходи до тлумачення дефініції «професійно-значущих якостей педагога», в основу яких покладено сукупність властивостей і здібностей особистості, що обумовлює успішність виконання педагогом своїх професійних функцій. Проведено науковий аналіз класифікацій професійно значущих якостей педагога, серед яких класифікації І. Зязюна, А. Маркової, Л. Мітіної, В. Симонова, О. Щербакова, Т. Юзефавічус та ін. Окреслено деякі особливості формування професійно значущих якостей педагога, передбачає повноцінну самореалізацію особистості. Зроблено висновок про те, що розвиток, становлення професійно значущих якостей і здібностей особистості, професійних знань і умінь, активне якісне перетворення особистістю внутрішнього світу сприяє творчій самореалізації педагога у професії.

Біографія автора

Горохівська Т. М., Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра педагогіки та соціального управління

Опубліковано
2018-05-21
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5