ГУМАНІСТИЧНО-ФІЛОСОФСЬКА СКЛАДОВА ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

  • Камінська О. М.
Ключові слова: філософія освіти, вища освіта, технічний університет, гуманістичні цінності, гуманізація освіти, гуманістична педагогіка, навчально-виховний процес

Анотація

Статтю присвячено розгляду основних тенденцій розвитку технічного університету. У діяльності технічних університетів простежується тенденція гуманізації освіти і роль технічної інтелігенції у цьому процесі. Обґрунтовано необхідність звернення до гуманізму як основного принципу побудови міжособистісних взаємин, спроможних подолати негативні явища, характерні для сучасного українського суспільства, насамперед ті, що стосуються становлення та розвитку індивіда як найвищої цінності. Стверджується, що важлива роль в ефективному вирішенні цього завдання належить системі освіти. На основі аналізу наукової літератури висвітлюються основні підходи до гуманізації освіти, розкрито сутність понять "гуманізм", "гуманізація освіти", наведено основні ідеї переорієнтації навчально-виховного процесу на засадах гуманізму.

Опубліковано
2018-05-22
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5