ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗВО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАТИВНОГО НАВЧАННЯ

  • Кільдеров Д. Е.
Ключові слова: вчитель технологій, творчі якості, міждисциплінарність, мотивація, зміст навчальних дисциплін

Анотація

У статті проаналізовано основні завдання, які постають перед вищим навчальним закладом у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів технологій в умовах інтегрованого навчання. Розглянуті важливість та складові частини кожного із завдань.

У дослідженні вдалося визначити, що одним з основних завдань вищого навчального закладу під час професійної підготовки майбутніх вчителів є створення можливостей для виявлення і розвитку особистісних творчих якостей за профілем підготовки у кожного студента.

Не менш важливим є відбір та структурування змісту інтегрованих психолого-педагогічних та професійних дисциплін з акцентом на практичну діяльність вчителя технологій.

Крім того, важливим завданням навчального закладу у професійному становленні майбутнього фахівця можна назвати стимулювання мотивації студентів.

Опубліковано
2018-05-22
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5