МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВНЗ ДСНС УКРАЇНИ

  • Повстин О. В. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: педагогічна модель, педагогічні умови, управлінська діяльність, управлінська компетентність, педагогічні технології

Анотація

Статтю присвячено моделюванню підготовки фахівців у галузі безпеки людини до управлінської діяльності як цілісної дидактичної системи в освітньому процесі профільних вищих навчальних закладів, яке сприятиме підвищенню якості підготовки кваліфікованих фахівців для Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших служб в разі докорінного оновлення науково-методичного забезпечення професійної підготовки, гнучкості й інваріантності навчальних планів і програм, готовності до інновацій викладацького складу. Здійснено теоретичний аналіз методу моделювання як найбільш адекватного способу пошуку оптимального вирішення поставлених завдань, оскільки він дає змогу відтворити цілісність об’єкту і спрогнозувати його перспективи, і є однією з особливостей модернізації освітньої галузі. Створено та обґрунтовано структурно-функціональну модель підготовки фахівців у галузі безпеки людини до управлінської діяльності у ВНЗ ДСНС України, передусім, для кращого уявлення про досліджувану систему та освітній процес, який вона реалізує. Під час проектування педагогічної моделі підготовки фахівців у галузі безпеки людини до управлінської діяльності, спрямованої на формування їхньої управлінської компетентності моделі обґрунтовано її елементи з урахуванням таких властивостей: множинність, цілісність, еквіпотенційність, емерджентність (неадитивність), ієрархічність, цілеспрямованість, надійність. Проаналізовано ефективність процесу формування управлінської компетентності майбутніх фахівців у галузі безпеки людини і доведено, що вона значною мірою залежить від педагогічних методів і технологій, які потрібно добирати з урахуванням дидактичної мети, характеру та змісту професійної підготовки.

Біографія автора

Повстин О. В., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту

Опубліковано
2018-05-29
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5