РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦІВ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

  • Рогульська О. О. Хмельницький національний університет
  • Тарасова О. В. Хмельницький національний університет
Ключові слова: вища освіта, компетентнісний підхід, професійна підготовка, компетентність, магістр освіти

Анотація

У статті розглянуто особливості реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці фахівців нової генерації, зокрема майбутніх учителів англійської мови, обґрунтовано зміст понять «компетентність», «компетентнісний підхід», з’ясовано характерні ознаки й структуру професійної компетентності майбутнього магістра освіти (Англійська мова і література). Підкреслено, що з позицій компетентнісного підходу рівень освіти визначається здатністю фахівця розв’язувати проблеми різної складності на основі накопичених знань та досвіду. Доведено, що особливістю навчання професійного спрямування є створення компетентнісного підґрунтя змісту навчання, формування професійної компетентності майбутнього фахівця певної галузі. Наголошено, що реалізація компетентнісного підходу позитивно впливає на освітнє середовище, оскільки посилюється мотивація студентів до навчання, підвищується зацікавленість у його результатах, стимулюється ставлення до знань як до особистісно значущих.

Біографії авторів

Рогульська О. О., Хмельницький національний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики іноземної мови і методики викладання

Тарасова О. В., Хмельницький національний університет

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри практики іноземної мови і методики викладання

Опубліковано
2018-05-29
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5