РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

  • Слюсаренко Н. В. Херсонський державний університет
  • Задорожня О. І. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Ключові слова: інформаційні технології, освіта, морська освіта, технічні засоби навчання, програмоване навчання, електронно-обчислювальна машина, комп’ютер, кластер

Анотація

У статті акцентовано на важливості використання в закладах освіти (зокрема, морської) інформаційних технологій як засобу більш ефективного сприйняття, засвоєння та передачі отриманої інформації. Підкреслено, що в результаті розвитку кібернетики, електроніки та других галузей науки, а також завдяки створенню електронно-обчислювальних машин склались передумови для застосування нових методів та технологій навчання.

На прикладі діяльності Херсонської державної морської академії (до 2011 року заклад носив назву Херсонське морехідне училище імені лейтенанта Шмідта) проаналізовано як розвивалися інформаційні технології в системі морської освіти України впродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття. На основі аналізу матеріалів, які зберігаються у фондах Державного архіву Херсонської області, наведено дані щодо використання в закладі навчаючих пристроїв, технічних засобів навчання, програмованого навчання, електронно-обчислювальних машин, інформаційно-комунікаційних технологій тощо.

Представлено інформацію щодо впровадження на початку ХХІ століття в Херсонській державній морській академії інноваційного підходу до навчання спеціалістів морської галузі України з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій шляхом уведення в експлуатацію Міжнародного морського кластеру – першого в країні сучасного навчально-тренажерного центру, який складається з тренажера та навчальних програм. Його діяльність спрямовується на цілеспрямоване та системне поліпшення якості підготовки спеціалістів морської галузі.

Біографії авторів

Слюсаренко Н. В., Херсонський державний університет

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова

Задорожня О. І., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

аспірант кафедри педагогіки й менеджменту освіти

Опубліковано
2018-05-29
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5