КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ХАРЧОВОГО ПРОФІЛЮ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  • Ткачук С. І. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Ключові слова: компетентнісний підхід, інженер-педагог, професійна підготовка, професійна освіта, професійна компетентність, харчовий профіль, організаційно-педагогічні умови, вищі педагогічні заклади

Анотація

У статті розкриваються теоретичні аспекти компетентнісного підходу, як основи професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю у вищих педагогічних навчальних закладах з урахуванням вимог суспільства та ринку праці. Аналізуються компетентнісний підхід у професійній підготовці, як основна система вимог до організації процесу професійної підготовки висококваліфікованих фахівців у харчовій галузі, яка визначає практичний характер освіти, посилення ролі самостійної роботи студентів щодо вирішення завдань і ситуацій, які імітують соціально-професійні проблеми та структура понять «компетентність», «професійна компетентність» майбутніх фахівців у процесі їх професійної підготовки.

Опубліковано
2018-05-29
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5