ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ МАТЕМАТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

  • Туржанська О. С.
Ключові слова: системи комп’ютерної математики, Mathcad, Maxima, доцільність застосування СКМ, автоматизоване розв’язання задачі, підвищення математичної культури, побудова алгоритму

Анотація

Розглянуто фрагменти та доцільність використання програм математичного призначення Mathcad, Maxima у навчанні вищої математики студентів педагогічних університетів. Проаналізовано автоматизоване відтворення покрокового ходу розв’язання деяких типових задач вищої математики: систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Крамера, знаходження екстремуму функції двох змінних, координат вектора в новому базисі. Розглянуто графічні можливості програм математичного призначення Mathcad, Maxima та їх доцільність використання у навчанні вищої математики.

Опубліковано
2018-05-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5