ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСОБАМИ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

  • Цвілик С. Д. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Гаркушевський В. В. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Шимкова І. В. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: проектна технологія навчання, проектна діяльність, проектна культура, вчитель трудового навчання та технологій, хмарні технології, хмарні сервіси, Office 365

Анотація

У статті здійснено аналіз особливостей організації та механізмів практичної реалізації проектної діяльності майбутніх учителів трудового навчання та технологій в умовах комплексного застосування хмарних сервісів Office 365. Для організації групової проектної діяльності студентів, спираючись на актуальні дослідження та практичні рекомендації створено хмаро орієнтоване навчальне середовище – систему, що забезпечує навчальну мобільність, групову співпрацю педагогів та студентів і використовує хмарні сервіси для ефективного досягнення навчальних цілей. У процесі дослідження на кожному етапі проектування використовувалися програми з додатками та сервісами, а саме: Planner (створення планів, упорядковування завдань, спільної роботи над файлами, спілкування на робочі теми за допомогою чату та отримання актуальних відомостей про перебіг виконання); OneNote (запис, впорядкування й поширення колективом проекту власних навчальних та робочих матеріалів); Teams (створення групових чатів спілкування всередині груп і окремих проектів); OneDrive (забезпечення перегляду різноманітних зображень у формі ескізів чи слайдів); Skype for Business (надсилання миттєвих повідомлень, здійснення аудіо- та відеовикликів, проведення мережевих нарад та презентацій учасниками проекту); SharePoint (ефективне керування роботою груп з боку викладачів, обмін зі студентами документами, встановлення термінів виконання завдань і синхронізації необхідної інформації); Sway (створення презентацій та інтерактивних веб-сайтів).

Біографії авторів

Цвілик С. Д., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, заступник декана з навчально-методичної та наукової роботи факультету математики, фізики і технологій, доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності

Гаркушевський В. В., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності

Шимкова І. В., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності

Опубліковано
2018-05-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5