ТЕРМІНИ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

  • Лазаренко Н. І. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Іваницька Н. Л. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: освіта, сучасна педагогіка, номінація поняття, термін, педагогічний термін, структура терміна, однослівні / кількаслівні терміни

Анотація

Анотація. Стаття постає фрагментом дослідження сучасної наукової мови в аспекті номінування й металінгвістичного закріплення понять термінологічною системою сучасного педагогічного дискурсу. Основний вектор дослідження спрямовано на доведення тези про своєрідність динамічних процесів, що детермінуються динамікою пріоритетів у формуванні нових економічних, політичних, соціальних реальностей та їхнього впливу на сучасні філософські категорії, проблеми, завдання міжнародного масштабу.

Методлогія досліженя базується на сучасних підходах до реформування освіти як складової педагогіки. Сучасну педагогічну науку в Україні характеризують два взаємопов’язані і водночас протилежно спрямовані вектори: традиція й новаторство. В обох випадках науковці послуговуються постулатами у вигляді термінів у складній метамовній стихії понятійних визначеностей цієї науки. Масштаб і складність викликів і завдань, що їх концентрують динамізм та інноваційний тип прогресу, інформаційних вибух, висувають на перший план усвідомлення ролі й самодостатності окремої людини, підвищення вимог до її компетентності в усіх сферах життєдіяльності, у педагогічній зокрема

У дослідженні зроблено спробу показати своєрідність, динаміку творення, функціонування й металінгвістичного закріплення словоназв у сучасному педагогічному дискурсі. Виокремлено головні ознаки педагогічних термінів. Наголошено на актуальності утворення й поширення в педагогічній науці неоднослівних термінів на базі чіткого розмежування поняттєвих та термінологічних орієнтацій у дослідженнях і металінгвістичному номінуванні субстанцій сучасної педагогічної науки. Із посиланням на попередні авторські публікації подано матеріал про частиномовну переорієнтацію в номінаціях реалій педагогічного дискурсу, зокрема в фокусуванні у неоднослівних термінах сучасної педагогічної науки на прикметникових словоназвах, їхній семній вагомості не лише в розширенні семантичного обсягу їхнього термінологічного статусу, але й на абсолютній необхідності в структуруванні терміноназв у сучасній педагогічній науці.

Опубліковано
2018-11-13
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1