ДЕОНТОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

  • О. В. Волошина
  • В. І. Андрєєва
Ключові слова: деонтологія, педагогічна деонтологія, професійна культура, професійна готовність, деонтологічна готовність, деонтологічна свідомість

Анотація

У статті обґрунтовано значення деонтологічної культури як складової професійної готовності вчителя в контексті становлення Нової української школи. Представлено ретроспективний аналіз становлення нормативних вимог щодо професійної поведінки педагогів. Доведено, що деонтологічна культура є складовою професійної культури. Розкрито поняття деонтологічної готовності як стану свідомості вчителя, наявності певних компетенцій, які відповідають вимогам педагогічної деонтології.

Проаналізовано типові аспекти педагогічної деонтології (сучасні етичні професійні норми; проблеми морального виховання); ситуативні аспекти педагогічної деонтології (власна відповідальність за прийняття рішень у кожній конкретній ситуації). Визначено значення дентологічної підготовки майбутніх учителів у контексті викладання дисциплін педагогічного циклу. Розкрита роль педагогічної практики у формуванні деонтологічної культури майбутнього вчителя.

Опубліковано
2019-01-29
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1