ДУАЛЬНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

  • О. М. Джеджула
Ключові слова: дуальна освіта, професійна соціалізація, соціальне середовище, професійна діяльність

Анотація

У статті наведено структуру зовнішніх впливів на професійну діяльність майбутнього фахівця. Наведено короткий нарис розвитку дуальної освіти у світі, зокрема у Німеччині. Дуальна система освіти розглядається як форма організації навчального процесу, що передбачає поєднання теоретичної підготовки у навчальному закладі із тривалою, порівняно із традиційною формою здобуття вищої освіти, практичною підготовкою на виробництві. Висвітлено результати аналізу впровадження елементів дуальної освіти у Вінницькому національному аграрному університеті та Вінницькому національному технічному університеті. Показано можливість збалансування інтересів як роботодавців, так й студента та навчального закладу. Серед переваг навчання для студента за дуальною формою освіти визначено матеріальне забезпечення, гарантоване працевлаштування, отримання практичного досвіду, що сприяє професійній соціалізації майбутнього фахівця. Професійна соціалізація визначається як процес входження людини у професію і гармонізацію взаємодії з професійним середовищем. Дуальна система сприяє швидкому адаптуванню молодого фахівця до сучасних умов виробництва, формуванню спектру професійних та особистісних компетенцій, життєвих цінностей, соціальної відповідальності, які набуваються через участь у професійній діяльності, різноманітних цивільних актах. Розкрито ресурс дуальної освіти для професійної соціалізації студента. З’ясовано основні компоненти професійної соціалізації фахівця

Опубліковано
2019-01-29
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1