ІНТЕГРАЦІЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗМІСТУ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  • Л. В. Дольнікова
  • Л. К. Стечкевич
Ключові слова: інтеграція, інтегративний підхід, систематизація, системний підхід, фундаментальні дисципліни, дидактичні засоби

Анотація

У статті проаналізовано організаційно-педагогічні умови формування фахових компетентностей випускника вищої школи, акцентовано увагу на ролі фундаментальної підготовки студентів для реалізації змісту і завдання педагогічного процесу. Обґрунтовано необхідність інтеграції змісту на основі системного підходу шляхом горизонтального структурування змісту навчального матеріалу з фундаментальних дисциплін, уточнено підхід до трактування поняття системних знань, як таких що структуруються в свідомості студентів від основних наукових понять через основні наукові теорії до основних наслідків цієї теорії і їх місця у майбутній професії. Встановлено, що важливим компонентом інтегрування знань з метою їх систематизації є виділення в єдиній системі змісту фундаментальних дисциплін генералізуючих понять, теорій та законів, за допомогою яких виявляються існуючі у системі причинно-наслідкові та корелятивні зв'язки. На основі проведеного теоретичного аналізу практичні підходи до реалізації системного підходу під час інтеграції змісту фундаментальних дисциплін, охарактеризовано засоби реалізації інтегративного підходу ( інтегративні структурно-логічні схеми, узагальнювальні таблиці, інтегративні дидактичні одиниці, інтегративні навчально-контрольні картки) та їх дидактичні завдання.

Опубліковано
2019-01-29
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1