ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СКЛАДОВИХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ ГРУПУВАННЯ БАГАТОВИМІРНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

  • В. І. Клочко
  • О. В. Клочко
Ключові слова: інформаційна компетентність, інформатична складова, кластерний аналіз, мотиваційно-ціннісний критерій, когнітивно-діяльнісний критерій, особистісно-рефлексивний критерій, експеримент, багатовимірні спостереження

Анотація

Питання відповідності вищої освіти України сучасним вимогам інформаційного суспільства є актуальним. Метою нашого дослідження є аналіз структури складових інформаційної компетентності із застосуванням методу групування багатовимірних спостережень. Такий підхід дає можливість перевірити ефективність тих чи інших інновацій освітнього процесу, оцінити значущість різних компонент структури педагогічного процесу та визначити оптимальне їх поєднання за даних умов і обставин, виявити необхідні дидактичні умови реалізації завдань педагогічного процесу. У процесі розв’язування поставленої задачі ми застосували метод кластерного аналізу. Метод кластерного аналізу заснований на групуванні багатовимірних об’єктів за мінімальною/максимальною відстанню між ними. У контексті даної проблеми розглянуто структуру складових інформаційної компетентності, обрано критерії рівня її сформованості: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-діяльнісний, особистісно-рефлексивний. За підсумками аналізу результатів проведеного експериментального дослідження можемо зробити висновок про те, що методика використання методу групування багатовимірних спостережень надає можливість більш грунтовно здійснювати аналіз с кладових інформаційної компетентності та дослідити ефективність впровадження педагогічних методик.

Опубліковано
2019-01-29
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1