КОНКРЕТНО-НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ РЯТУВАЛЬНИКІВ

  • Козяр М. М.
  • Коваль І. С.
Ключові слова: рятувальники, конкретно-наукові підходи, аксіологічний, діяльнісний та компетентнісний підходи, формування професійної готовності до діяльності в екстремальних умовах

Анотація

Визначено та теоретично обґрунтовано конкретно-наукові підходи до формування професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах, а саме: аксіологічний – виробляє позитивне ставлення до формування професійної готовності рятувальників як особистісної цінності та становленню їхньої власної професійної позиції; діяльнісний – сприяє формуванню готовності рятувальників шляхом їх залучення до безпосередньої самостійної діяльності в умовах ризику; компетентнісний – дає змогу направити освітній процес на формування здатності та готовності професійно виконувати функціональні обов’язки в екстремальних умовах.

Опубліковано
2019-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1