ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

  • Коннова М. В. КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Ключові слова: інноваційна діяльність, корпоративна культура, корпоративна ідентичність, інтеграція, брендінг, залучення, лояльність

Анотація

У даному дослідженні висвітлено проблему формування і розвитку корпоративної культури закладів освіти, розкрито питання змісту і специфіки корпоративної культури закладів системи загальної середньої і вищої освіти, охарактеризовано компоненти корпоративної культури, а також ключові складові корпоративної ідентичності співробітників. Обґрунтовано актуальність управління змінами у формуванні і розвитку корпоративної культури закладів освіти і визначено сутність особливостей діяльності керівника у системі корпоративних відносин.

У статті також визначено корпоративну культуру як систему особистих і колективних цінностей, що сприймаються і поділяються всіма членами організації, набір прийомів і правил вирішення проблеми зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції працівників таких, що виправдали себе в минулому і підтвердили свою актуальність у майбутньому.

Наведено існуючі визначення корпоративної культури. Охарактеризовано зовнішні і внутрішні чинники впливу на корпоративну культуру закладів освіти. Звернена увага на проблему виокремлення компонентів корпоративної культури: система лідерства; стилі розв’язання конфліктів; діюча система комунікації; становище індивіда в організації; прийнята символіка; цінності організації; знання організації; внутрішні і зовнішні комунікації та зв’язки; цілі організації; культура трудового, виробничого та інших матеріальних процесів. У даному дослідженні також йдеться про специфічні цілі і місію закладів освіти.

Висвітлено сутність поняття «імідж». Зазначено, що формування іміджу відбувається у двох напрямах: всередині закладу і ззовні. Підкреслено, що імідж викладача закладу освіти і ступінь сформованості його корпоративної культури є ретрансляторами іміджу і корпоративної культури закладу освіти. У даному дослідженні розглянуто питання корпоративної ідентичності та визначено її ключові складові: інтеграцію, залучення, лояльність.

Біографія автора

Коннова М. В., КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри управління та адміністрування

Опубліковано
2019-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1