РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

  • Ю. В. Кордон Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
  • В. В. Костецька Могилів-Подільський медичний коледж
  • Г. С. Керницька Могилів-Подільський медичний коледж
Ключові слова: компетентність, ключові компетентності, предметні компетентності, мета, аналіз, синтез, вміння, навички

Анотація

У статті розглядається процес навчання при якому студенти разом з професійними уміннями набувають уміння отримувати інформацію, поповнювати і застосовувати знання, вирішувати проблеми, а також уміння до самоосвіти, спілкування, комунікабельності. Отже, завданням викладачів є формування і розвиток ключових і предметних компетентностей, якими будуть володіти студенти після вивчення дисципліни. Вивчаючи основи компетентнісної освіти, викладачі коледжу прийшли до висновку, що компентентнісний підхід тісно пов’язаний з особистісно - орієнтованим та діяльнісним підходами до навчання і базується на вітагенному досвіді.

Пріоритетним напрямком роботи викладачів є формування предметної компетентності. І у кожного викладача вже склалася своя система методів, що дозволяють реалізувати цілі, сформувати компетентності тощо.

Навчання студентів здійснюється на лекційних та практичних заняттях, успіх яких залежить від ретельної підготовки та проведення основних їх етапів, а результатом буде здатність студентів застосувати, аналізувати, синтезувати, оцінити. Фаховий рівень визначається здатністю розв’язувати проблеми різної складності на основі наявних знань та досвіду. Процес становлення компетентного медичного працівника є складним і послідовним результатом системної, наполегливої праці викладача і студента. Методологічною основою медичної освіти має бути компетентнісний підхід, при якому компетентність трактується як одна з важливих характеристик студента-медика.

Біографії авторів

Ю. В. Кордон, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

кандидат медичних наук, доцент

В. В. Костецька, Могилів-Подільський медичний коледж

викладач-методист

Г. С. Керницька, Могилів-Подільський медичний коледж

викладач–методист

Опубліковано
2019-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1