ІНТЕГРАТИВНО-СИНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА У ФОРМУВАННІ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧОНАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ

  • М. А. Пайкуш Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: інтегративна парадигма, синергетична парадигма, синергетичний підхід, природничо-наукова підготовка, професійно-практична підготовка, майбутній лікар

Анотація

Створення нової парадигми вищої медичної освіти зумовлене змінами, що відбулися за останні роки в уявленнях про природу, процеси пізнання та розвитку людини. Нові підходи до змісту професійної освіти лікарів передбачають наявність ґрунтовних знань та вмінь із природничо-наукових дисциплін, які формують основи клінічного мислення. Ці предмети мають стати компонентами для розробки горизонтальної інтеграції. Інтегративний підхід реалізується на рівні змісту циклів дисциплін за двома напрямами: внутрішня інтеграція змісту природничих наук; зовнішня інтеграція природничо-наукової підготовки з основами клінічних дисциплін. Синергетична парадигма пояснює систему підготовки лікаря як таку, що самоорганізується Синергетичний підхід забезпечує цілісність змісту професійної освіти студентів медицини за рахунок формування ґрунтовної відкритої системи знань і вмінь, які не лише ефективно використовуються у професійній діяльності, але й оперативно перебудовуються та оновлюються відповідно до змін у сучасній науці. У підготовці лікаря синергетика використовується як універсальна методологія наукових досліджень у медицині. Інтегративно-синергетичний підхід до формування змісту природничонаукової і професійно-практичної підготовки лікаря формує вміння комплексно застосовувати знання, синтезувати їх, переносити ідеї та методи з однієї науки в іншу.

Біографія автора

М. А. Пайкуш, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біофізики

Опубліковано
2019-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1