КРИТЕРІАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ АПАРАТ ВИМІРЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ

  • О. В. Повстин Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: критерій, професійна діяльність, управлінська компетентність, діагностика управлінської компетентності

Анотація

Статтю присвячено визначенню та аналізу критеріїв сформованості управлінської компетентності майбутніх фахівців у галузі безпеки людини. Проаналізовано ефективність професійної підготовки майбутнього фахівця визначеної галузі, визначається рівнем сформованості його професійної компетентності. Запропоновано й обґрунтовано компоненти управлінської компетентності, критерії, показники, рівні та методи оцінювання сформованості управлінської компетентності у майбутніх фахівців галузі безпеки людини. Доведено, що вони найкраще відображають сутність управлінської компетентності фахівців у галузі безпеки людини, яка охоплює п’ять компонентів (когнітивний, діагностичний, аксіологічний, праксеологічний, рефлексивний) і, водночас дають уявлення про напрями їх діагностики, що мають відповідати методичним прийомам і способам підготовки курсантів і студентів до управлінської діяльності в освітньому процесі ЗВО ДСНС. Сформовано критеріально - діагностичний апарат вимірювання – засоби, інструменти діагностики стану підготовленості майбутніх фахівців до управлінської діяльності в органах та підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Біографія автора

О. В. Повстин, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту

Опубліковано
2019-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1