ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ В НІМЕЧЧИНІ: ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ

  • О. О. Самохвал Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського http://orcid.org/0000-0002-9925-1285
Ключові слова: питання модернізації, тенденції реформування, професійна освіта та підготовка, початкова освіта, майбутні кваліфіковані працівники, навчальні заклади, подвійна система освіти, німецькомовна країна, система освіти Німеччини

Анотація

У статті проаналізовано процес модернізації системи освіти Німеччини, зокрема професійної освіти та підготовки. Виявлено основні елементи та фактори реформування системи професійної освіти та підготовки, їх взаємодія та напрямки роботи для виконання поставлених завдань. Підкреслюється, що недосконала система професійної освіти та підготовки в Україні, її невідповідність соціальним потребам, соціально-економічному розвитку та досягненням людства в світі вимагає глибокого аналізу тенденцій освітніх реформ у провідних країнах Західної Європи, орієнтованих на високоефективний економічний розвиток, безперервний потік інновацій та розробки інноваційних продуктів, які вимагають високоінтелектуальних людських ресурсів, які забезпечує система професійної освіти та навчання. Визначено, що модернізація професійної освіти та підготовки в Німеччині здійснюється за трьома основними напрямками: соціальним, економічним та фінансовим. Під час дослідження були визначені три основні структурні елементи процесу реформування системи професійної освіти та навчання, а саме: Федерація - землі - навчальні заклади. З'ясовано, що модернізація професійної освіти та підготовки в Німеччині спрямована на забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців відповідно до національних та світових потреб ринку праці, залучення суспільства до безперервної освіти, гарантування державної фінансової підтримки студентів в процесі отримання професійної кваліфікації та навчальних закладів у забезпеченні країни висококваліфікованими працівниками.

Біографія автора

О. О. Самохвал, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Опубліковано
2019-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1