ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ ДО ВИКЛАДАННЯ ЕТИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  • А. Д. Череп ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
Ключові слова: педагогічні умови, готовність, майбутні учителі, предмети гуманітарного циклу, викладання, етика, заклади загальної середньої освіти

Анотація

Змістовно-технологічне забезпечення формування готовності майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу до викладання етики в закладах загальної середньої освіти, окрім традиційних форм діяльності, передбачає впровадження занять із використанням технологій моделювання проблемних ситуацій; застосування педагогічно-проектної і дослідницької діяльності; стимулювання активності студентів щодо виховної роботи; підвищення ефективності навчальної і виробничої практик шляхом розроблення спеціалізованих блоків індивідуальних завдань. В статті розкрито особливості експериментального дослідження педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу до викладання етики в закладах загальної середньої освіти.

Опубліковано
2019-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1