ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНИХ ДОМАГАНЬ

  • В. Є. Штифурак Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Ключові слова: студентська молодь, здорова життєдіяльність, принципи здорової життєдіяльності, психологія здоров’я, професійні домагання, кар’єрне зростання, ціннісні пріоритети, стратегія життя

Анотація

В статті узагальнено теоретичні основи процесу формування здоров’язбережувальних пріоритетів студентської молоді з орієнтацією на професійні домагання. Успішність даного процесу залежить від сформованих соціальних пріоритетів та ціннісних настанов, які постають як механізми регулювання соціальної поведінки. Саме тому ми схильні вважати, що в умовах інтенсивного особистісного становлення студентської молоді має відігравати особливу роль зорієнтованість на здорову життєдіяльність. Суперечність виявляється в тому, що аргументовано доведені соціокультурні настанови мають здійснюватись у соціальній практиці через культивування здорового способу життя в онтогенетичному розвитку окремого індивіда. А, як засвідчує практика, у виховній роботі вищих закладів освіти має місце своєрідний когнітивно-поведінковий дисонанс, коли достатня поінформованість студентів не узгоджується із високим рівнем активності щодо оволодіння навичками здорового способу життя. Тому і постає питання про формування здоров’язбережувальних пріоритетів студентської молоді, які тісно пов’язані із професійними перспективами та кар’єрними домаганнями. Одначе, нами не виявлено студентів, котрі б пов’язували власне кар’єрне зростання із стилем і способом життя. Тим не менше, сучасні соціальні умови активізують ті психологічні механізми професійного самовизначення студента, які зумовлені внутрішньою потребою бути конкурентноздатним на ринку праці. Системна модель організації діяльності з формування здорового способу життя відзначається поєднання інформаційного блоку та практичних засобів. Ефективною у цьому зв’язку може бути скоординована робота центрів соціально-психологічної підтримки і допомоги студентській молоді.

Біографія автора

В. Є. Штифурак, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

доктор педагогічних наук, професор кафедри права

Опубліковано
2019-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1