ІДЕЇ УЧНЕЦЕНТРИЗМУ ТА ВЧИТЕЛЕЦЕНТРИЗМУ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

  • А. І. Петрова Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • В. В. Абрамович Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: учнецентризм, вчителецентризм, урок англійської мови, комунікативний метод, іншомовне спілкування

Анотація

Стаття присвячена сучасній тенденції учнецентризму в середній школі, згідно якої провідне місце надається учням, їхнім інтересам, уподобанням, можливостям. Висвітлено ключові моменти зміщення уваги з учителя на учнів у процесі вивчення англійської мови.

Авторами описано причини вчителецентризму. Наголошується, що в українській школі ще зберігається традиційна система ведення уроку, де ключовою фігурою є учитель, домінуюча роль котрого зменшує шанси учнів на оволодіння навичками вільного іншомовного спілкування. Концентрація на ролі вчителя під час уроку є результатом недостатнього застосування комунікативних методів. Відсутність комунікації на уроках англійської мови гальмує розвиток творчої активності учнів, критичного мислення, не передбачає формування у них іншомовної компетентності. При такому підході низьким є рівень внутрішньої мотивації, оскільки школярі не бачать можливості застосування знань, які отримують.

У статті обґрунтовано необхідність застосування комунікативних технологій, які передбачають використання ігрових ситуацій, роботу в малих групах, застосовуються завдань, спрямованих на пошуки помилок, порівняння та співставлення, що підключають не лише пам'ять, але і логіку, вміння мислити аналітично та творчо. Таким чином відбувається переорієнтація на потреби учнів, а вчитель виконує роль провідника в іншомовному середовищі.

Дослідники висвітлили стратегії вибору оптимального об’єму говоріння учителя на уроці англійської мови, детально описали технології скорочення часу, відведеного вчителеві, вказали на труднощі у розробці уроків англійської мови згідно ідеї учнецентризму.

Біографія автора

А. І. Петрова, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики навчання іноземних мов

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2