ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  • Т. С. Білик Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: розвиток, особистість, інноваційні технології, інтерактивні технології, навчально-виховний процес, виховна робота, урок, методи навчання, ігрові технології, кооперативне учіння, взаємодія, групова діяльність

Анотація

У статті висвітлено теоретичні основи інтерактивних технологій на уроках математики у початковій школі. Важливу роль у проведенні уроків математики початкової школи відіграє виховний потенціал навчального курсу, підбір різноманітних інноваційних технологій, які спрямовані на формування в учнів не лише системи математичних знань, вироблення вмінь і навичок математичного моделювання, обчислення, розвитку, а й виховання у них наполегливості, відповідальності, вміння працювати в колективі. Доведено, що спільна діяльність дітей молодшого шкільного віку при використанні інтерактивних технологій відкриває можливості кожному з них вносити свій особистий індивідуальний внесок при виконанні відповідних завдань на уроках математики. Завдяки таким формам навчання та виховання відбувається між учнями обмін ідеями та засобами. У статті наголошується на системному застосуванні цих технологій в навчально-виховному процесі. Визначено, що молодший шкільний вік є найсприятливішим періодом для сприймання та вивчення нових елементів. Знайдені та проаналізовані необхідні дослідження зарубіжних та вітчизняних педагогів, які містить достатню кількість цінних ідей і теоретичних узагальнень. Навчальна діяльність на уроках математики у початковій школі повинна виховувати почуття відповідальності за якість та кінцевий результат роботи, формувати ціннісне ставлення до своєї праці та праці своїх однокласників.

Біографія автора

Т. С. Білик, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

асистент кафедри дошкільної та початкової освіти

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2