ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ УЧНІВ ДО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В УМОВАХ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ

  • О. І. Матяш Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Г. Д. Катеринюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: математичне моделювання, прикладна спрямованість навчання математики, позакласна робота, математичний гурток

Анотація

У статті розглянуті можливості формування здатності учнів до математичного моделювання в умовах позакласної роботи. Виділено мету проведення позакласної роботи з математики та виокремленні її основні завдання. Розглянуто різноманітні форми позакласної роботи з математики та уточнено педагогічні принципи навчання та виховання при її проведенні. Пояснено, що позакласна робота з математики має значні можливості для формування здатності учнів до математичного моделювання. Зазначено, що формування здатності учнів до математичного моделювання має бути одним з першочергових завдань, які має ставити перед собою вчитель математики.

У статті більш детально розглянута така форма позакласної роботи, як математичні гуртки. На основі власного досвіду гурткової роботи подані рекомендації щодо організації і проведення роботи математичного гуртка. Виокремлено одне із завдань фахової діяльності вчителя математики – розкрити учням значення навчання математики. Розкрито певні особливості власного педагогічного досвіду в організації і проведенні математичного гуртка з метою покращення умов формування здатності учнів до математичного моделювання на прикладі навчально-дослідницького проекту на тему «Геометрія і футбол». Констатовано, що розв’язування задач про футбол дозволило підвищити в учнів інтерес, мотивацію, і як наслідок ефективність вивчення математики, зокрема геометрії. У процесі виконання проекту стало зрозумілим, що зусилля вчителів математики, спрямовані на якісну позакласну роботу, мають значний вплив на мотиви та результати навчання математики учнів в школі. Зроблено висновок, що широке і системне застосування методу математичного моделювання не лише на уроках математики, а й у позакласній роботі має стати потужним засобом формування в учнів навичок використання математичних знань та умінь.

Біографії авторів

О. І. Матяш, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доктор педагогічних наук, професор університету, завідувач кафедри алгебри і методики навчання математики

Г. Д. Катеринюк, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

аспірантка кафедри алгебри і методики навчання математики Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2