КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З МАТЕМАТИКИ

  • Л. Й. Наконечна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Н. В. Святецька Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: діагностика знань та умінь учнів з математики, компетентнісний підхід, компетентнісні завдання, міжнародні моніторингові дослідження, PISA, тестові технології, сучасні навчальні комп’ютерні програми, види тестових завдань

Анотація

У статті розглянуто можливі засоби впровадження компетентнісного підходу до процесу діагностики знань та вмінь учнів з математики, що спрямований на підвищення математичної грамотності в школярів та на розвиток їх здатності застосовувати отримані знання і вміння в життєвих ситуаціях. Спрямованість освітньої системи на компетентнісний підхід вимагає від учителя для проведення діагностики навчальних досягнень учнів використовувати не лише традиційні контрольно-вимірювальні засоби, які визначають ступінь засвоєння математичних знань і вмінь школярів, але й нові сучасні засоби оцінювання. Зокрема тестові технології та компетентнісно орієнтовані задачі. Також проаналізовано мету проведення однієї із міжнародних моніторингових програм PISA, що перевіряє рівень компетентності учнів з математичних дисциплін. Описано види педагогічних тестів в залежності від завдань, які вчитель пропонує учням для проведення діагностики успішності учнів з математики, а саме: вхідні, формувальні й діагностичні та підсумкові. Вказано про проведення діагностики знань та вмінь учнів з використанням сучасних навчальних програм та онлайн-сервісів до яких відносяться: Kahoot!, Quizlet, Plickers, Go Pollock та багато інших, що дають можливість вчителю швидко та ефективно визначити рівень компетентностей з математики кожного учня. Розглянуто різні тлумачення компетентнісної задачі з математики як засобу вимірювання математичної компетентності. Наведено приклад такої задачі, яка пропонувалася п’ятнадцятирічним учням у рамках міжнародного дослідження PISA.

Біографія автора

Л. Й. Наконечна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри алгебри і методики навчання математикиМихайла Коцюбинського

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2