ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ (60-ТІ РОКИ – 70-ТІ РР. ХХ СТ.)

  • А. С. Поливана Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: громадянське виховання, студентська молодь, трудове виховання, студентські будівельні загони, соціально-політичні трансформації, комсомол

Анотація

У ході держаних перетворень 60-ті роки – 70-ті рр. ХХ ст громадянське виховання студентської підпорядковувалось завданням комуністичної соціалізації, які вимагали, щоб студентська молодь, за час навчання у вищому навчальному закладі, набувала не тільки глибоких знань з обраної спеціальності, але й готувала себе до активної участі в громадському та політичному житті радянського суспільства. Зміст процесу громадянського виховання в означений період ототожнювався із трудовим вихованням та перебував в центрі всієї роботи молодіжної комуністичної спілки в СРСР – комсомолу. Зміст процесу виховання студентської молоді у 60-ті роки – 70-ті рр. ХХ ст., був спрямований на формування цінностей у рамках комуністичної моралі, нетерпимості до буржуазної ідеології, соціалістичного патріотизму та пролетарського інтернаціоналізму, глибокої поваги до праці. Зазначені умови були приорітетними у процесі професійної підготовки та громадянського виховання майбутніх учителів, які відкрили значні можливості для залучення студентів до суспільно-корисної праці та участі у створених осередках соціалізації молоді.

Біографія автора

А. С. Поливана, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

аспірант кафедри педагогіки і професійної освіти

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2