ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ЛІТЕРАТУРНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  • Т. Д. Сіваш Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • С. Ю. Осадчук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: молодші школярі, виховання особистості, творчість, літературна діяльність, інформаційні технології, технології в початковій школі

Анотація

статті висвітлено прийоми використання інформаційних технологій у процесі літературно-творчої діяльності молодших школярів. Автор акцентує увагу, що виконання творчих робіт літературного характеру є ефективним для розвитку творчої уяви, художньо–образного мислення, експресивності мовлення, естетичних смаків і почуттів молодших школярів.Однак констатує, що у масовій практиці учнівські роботи пов'язанні з вивченням передбачених програмою літературних творів, мають переважно репродуктивний характер. Автор робить припущення, що використання інформаційних технологій в освітньому процесі початкової школи дає змогу підвищити творчий потенціал учнів, стимулює формування зацікавленого ставлення до літературної діяльності. Серед інших автор виокремлює найбільш популярні напрями використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі, проте більш детально зупиняється на тих можливостях, які пов’язані з творчою діяльністю учнів початкової школи на уроках літературного читання, а також у позаурочній діяльності. Розкрито зміст та особливості організації літературно-творчої діяльності учнів початкової школи з використанням інформаційних технологій, комп’ютерного програмного забезпечення.Автор робить висновок про те, що інформаційні технології сприяють розвиткові не лише інтелектуальних, але й творчих здібностей учнів, надають процесу навчання захоплюючого характеру, посилюють інтерес у дітей до творчої літературної діяльності, допомагають виховувати особистість, здатну сприймати літературні твори, а також створювати власні.

Біографії авторів

Т. Д. Сіваш, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

асистент кафедри дошкільної та початкової освіти

С. Ю. Осадчук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

асистент кафедри дошкільної та початкової освіти

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2