ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

  • І. В. Рибак Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • І. Ю. Шахіна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-4318-6189
Ключові слова: початкові класи, інноваційні технології, інтерактивні технології, українська мова, навчальна діяльність

Анотація

У статті розглядається необхідність використання інноваційних технологій у сучасній освіті, зокрема під час проведення уроків української мови в початковій школі. Висвітлено використання сучасних інноваційних технологій, зокрема технології інтерактивного навчання, які значною мірою підвищують ефективність освітнього процесу, сприяють високому інтелектуальному розвитку учнів, забезпечують оволодіння навичками саморозвитку особистості, можливістю думати, творити. Визначено умови взаємодії вчителя, які психологічно мотивують в учнів потребу висловлюватися щиро і безпосередньо так, що в молодших школярів формується розгорнута навчальна діяльність шляхом оволодіння організаційними, логічно-мовленнєвими, пізнавальними і контрольно-оцінними вміннями і навичками, особистий досвід культури поведінки в соціальному та природному оточенні, співпраці в різних видах діяльності. Показано чому саме інтерактивні методи надають змогу створювати освітнє середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, що надає змогу учням розвивати світогляд, формувати характер, логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізувати індивідуальні можливості. При цьому освітній процес організовується так, що учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями; приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити «відкриття», формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів; навчаються співробітництву. Описано головну рису інтерактивного навчання – використання власного досвіду учнями під час розв’язання проблемних питань, де надається максимальна свобода розумової діяльності.

Біографія автора

І. Ю. Шахіна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2