МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ

  • М. В. Богдадюк Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Ключові слова: методологія дослідження, підходи, принципи, методи, система, професійна підготовка, майбутні фахівці, художні промисли

Анотація

У статті досліджуються методологічні основи професійної підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів. Методологію дослідження представлено як систему, що включає загальний напрям дослідження, підходи, принципи і методи, які використовуються для його організації та проведення, аналізу отриманих результатів, що дає можливість розглядати розвиток професійної підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів як складний еволюційний процес, який характеризується постійними змінами його складових під впливом певних факторів в умовах конкретного історичного періоду. Для розкриття методології дослідження вагоме значення відводимо методологічним підходам до вивчення професійної підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів, які дозволяють здійснити об’єктивний і комплексний аналіз теорії та практики такої підготовки в означених хронологічних межах дослідження. У якості базових підходів виступають системний, синергетичний, історико-хронологічний, культурологічний, компетентнісний, діяльнісний та особистісний.

Біографія автора

М. В. Богдадюк, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

аспірант

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 3