ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ: ЗАСТОСУВАННЯ ПОН У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • Н. Є. Дмітренко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • І. В. Доля Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання (ПОН), вирішення проблеми, мотивація студентів, тьютер, навчання іноземної мови, творче мислення

Анотація

У статті розглянуто проблемно-орієнтоване навчання (ПОН), яке поєднує в собі теоретичні знання і практичні навички, що застосовуються у процесі вивчення іноземної мови. Вважається, що ПОН є ефективним методом навчання, який допомагає студентам ставати більш відповідальними та ініціативними. У статті висвітлюються основні цілі, принципи і етапи застосування ПОН у процесі вивчення іноземної мови. Наголошується, що ПОН має практичний характер навчаючи студентів вирішувати проблемні ситуації реального життя. Учасники ПОН вчаться планувати, моніторити і оцінювати процес навчання, особисто інтерпретувати їх попередні знання і досвід, і, після самостійної роботи та групової взаємодії, вони здатні побудувати і реконструювати їх власні мережі знань і вмінь. З’ясовано, що реалізація ПОН на заняттях з іноземної мови робить студентів центром навчального процесу, водночас, викладач виконує функцію фасілітатора, а не джерела знань, стимулюючи студентів до пошуку власних рішень проблем. Доведено, що реалізація ПОН надає студентам відчуття причетності до навчання і наділяє цінними навичками і вміннями, що мотивують студентів до навчання і надають їм можливості досягати гарних результатів.

Біографії авторів

Н. Є. Дмітренко, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра методики навчання іноземних мов

І. В. Доля, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри методики навчання іноземних мов

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 3