ВІДКРИТЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • А. А. Каленський Інститут професійно-технічної освіти НАПН України https://orcid.org/0000-0001-9034-5042
Ключові слова: відкрите середовище професійної та фахової передвищої освіти, комп'ютерна етика, етика інформаційних технологій, кібернетика, інформаційна етика, етика Інтернету

Анотація

Нова програма Євросоюзу Opening up Education готується впровадити в Європейську освіту новітні досягнення цифрової освіти: загальнодоступні онлайн-курси, освітні портали, відкриті стандарти, а також цінності безперервного обміну досвідом між студентами, викладачами, освітніми установами та ІТ-бізнесом. Мета статті є – розкрити етичні аспекти відкритого середовища в професійній і фаховій передвищій освіті. Основні проблеми етики в сфері освітніх інформаційних технологій: інформаційна та комунікаційна приватність, етичність поведінки в Інтернеті, інтелектуальна власність, соціально-правові проблеми інформаційно-комунікаційних технологій, професійна відповідальність. Кодекси стають основою для створення спеціальних курсів комп'ютерної етики, які призначені для формування та розвитку комп’ютерної етики в умовах відкритого середовища професійної та фахової передвищої освіти. Запропоновано три форми інтеграції питань етики та соціальних наслідків інформаційних технологій у програму підготовки студентів (учнів): введення окремих курсів комп'ютерної етики; включення модулів чи етичних питань комп'ютерної етики у всі курси де застосовуються інформаційні технології; комплексний підхід, що поєднує в собі два попередні та включення етичного аналізу як обов'язкової частини курсового чи дипломного проектування.

Біографія автора

А. А. Каленський, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжі і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 3