КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ЗПТО

  • С. С. Кізім Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0003-1451-3950
  • Т. В. Пампушко
Ключові слова: кваліфікований робітник, компетентність, компетенція, професійна компетентність, професійні компетенції, ключові компетенції

Анотація

Особливою ознакою модернізації професійної освіти є переорієнтація її цільових, змістовних, організаційних складових на компетентнісний підхід. Основна концептуальна ідея полягає в тому, щоб підготувати нове покоління фахівців, здатних адаптуватися до сучасних технологій виробництва, легко переходити від одного виду праці до іншого, володіти знаннями, уміннями і здібностями, необхідними для широкого кола професій та мобільногосоціально-рольового орієнтування.У статті розглянуті умови здійснення підготовки кваліфікованих робітників у ЗПТО на компетентнісній основі та відповідні вимоги, що висуваються до викладачів і майстрів виробничого навчання, а також використання ЄІОС навчального закладу.

Біографія автора

С. С. Кізім, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 3