ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

  • О. О. Стечкевич Національний університет «Львівська політехніка»
  • Т. Д. Якимович Львівський навчально-науковий центр Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: засоби навчання, аудіовізуальні засоби, зміст навчання, професійно-практична підготовка, виробниче навчання, спостереження, увага

Анотація

У статті проаналізовано можливості використання аудіовізуальних засобів навчання у професійно-практичній підготовці. Предметом праці сучасного фахівця стає інформація, знаряддями – правила та інструкції, технологією – певна стратегія вирішення виробничих ситуацій. У таких умовах на перше місце виступають засоби створення, передачі та використання інформації.

Серед сучасних технічних засобів навчання виокремлюють технічні засоби на базі інформаційних комп’ютерних технологій. Перспективними є створення навчальних програм із використанням комп'ютерів і відеозаписів, упровадження їх у професійно-практичну підготовку.

Технічні засоби навчання поділяють на візуальні, аудіальні, кінестетичні і полімодальні. Аудіовізуальні засоби навчання – це інтеграція візуальних та аудіальних засобів. Додаткове завантаження візуального і слухового аналізаторів учня за допомогою технічних засобів навчання дає значну можливість засвоєння ним більшого обсягу інформації.

Ефективність впровадження аудіовізуальних засобів під час професійно-практичної підготовки учнів забезпечується: підвищенням рівня мотивації учнів шляхом врахування індивідуальних психологічних особливостей; підвищенням рівня уваги учнів шляхом розвитку вміння спостерігати; підвищення рівня сприйняття інформації візуалами, аудіалами та кінетиками; забезпеченням високого рівня самостійності виконання учнями навчально-виробничих завдань; представленням технічних новинок та сучасних технологій без залучення додаткових матеріальних коштів.

Біографії авторів

О. О. Стечкевич, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат педагогічних наук, доцент старший науковий співробітник, кафедра педагогіки і соціального управління

Т. Д. Якимович, Львівський навчально-науковий центр Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник кафедри освіти дорослих

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 3