ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

  • Л. Л. Сушенцева Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: соціальне партнерство, кваліфікований робітник, професійна мобільність, ринок праці, ринок освітніх послуг

Анотація

Спрямованість на реалізацію інтересів партнерів докорінно видозмінює систему відносин соціального партнерства в умовах ринкової економіки. Допомогти сприяти реалізації цього інтересу може професійно-технічний навчальний заклад, який справді володіє потенціалом, що здатний зацікавити роботодавця. Таким потенціалом є майбутній професійно мобільний кваліфікований робітник – випускник професійно-технічного навчального закладу, попит на якого на ринку праці постійно зростає.

Перешкодами в налагодженні соціального партнерства є як суб’єктивні причини (роз’єднаність роботодавців, інерційність мислення багатьох керівників підприємств та професійно-технічних навчальних закладів, відсутність належного контакту між органами управління освітою і службою зайнятості), так і об’єктивні (недосконалість законодавчої бази для формування такого партнерства, відсутність системи оподатковування, що стимулювала б рівень професіоналізму кадрів на підприємстві). У загальному вигляді виокремлюють дві основні сфери соціального партнерства: ринок праці й ринок освітніх послуг, З’ясовано, що соціальне партнерство в системі «ПТНЗ – підприємство» спрямовується на забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників, модернізацію матеріально-технічної бази навчального закладу, стимулювання і мотивацію учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання, працевлаштування випускників, профорієнтаційну роботу як з учнями загальноосвітніх шкіл, так і з учнями професійно-технічних навчальних закладів і передбачає створення маркетингової служби навчального закладу.

Біографія автора

Л. Л. Сушенцева, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та соціального управління

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 3