РОЛЬ КОГНІТИВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМАХ НАВЧАННЯ

  • О. Н. Якимович Національний університет «Львівська політехніка»
  • Н. І. Бойко Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: когнітивна наука, інтеграція, когнітивна інтеграція, когнітивні технології, знання, системи штучного інтелекту, експертні системи, навчальні експертні системи

Анотація

У статті ставляться завдання окреслити особливості міждисциплінарного феномену когнітивних наук і технологій з їх революційним поступом у сучасному науково-технологічному просторі. Обґрунтовано інтеграційний підхід до аналізу знань в системах штучного інтелекту. Досліджено природу та властивості знань у системах штучного інтелекту. Визначено проблеми, що перешкоджають моделюванню систем значень в системах штучного інтелекту. У дослідженні розглянуто складові когнітивної науки. Визначено роль когнітивної інтеграції як необхідної умови набуття знань. Визначено особливості інтеграції когнітивної системи. Виділено основні напрямки в еволюції когнітивної інтеграції, зокрема модельно-символічний підхід, модулярний підхід та коннекціонізм. Визначено роль когнітивних технологій та їх місце в комп’ютерних системах. В статті охарактеризовано властивості знань, що відрізняють їх від традиційних моделей даних. З’ясовано, що інтеграція є необхідною умовою зв’язків між знаннями. Визначено суть понять експертна система та навчальна експертна система. Доведено, що основу навчальної експертної системи складають знання, на основі яких формуються уміння. Розглянуто знання, як системоутворюючий фактор, що об’єднує в систему комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання різних типів. Виявлено основні тенденції, що характеризують перспективні шляхи розвитку та застосування у сфері освіти підходів штучного інтелекту та систем, що ґрунтуються на знаннях.

Біографії авторів

О. Н. Якимович, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат педагогічних наук, провідний спеціаліст кафедри систем штучного інтелекту

Н. І. Бойко, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат економічних наук

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 3