ЗАСТОСУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ FLEXICARE 50+ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СЕСТРИНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ НІМЕЧЧИНИ

  • Н. М. Бідюк Хмельницький національний університет
  • Г. Г. Олеськова Хмельницький базовий медичний коледж
Ключові слова: освітня платформа, сестринський персонал, мікронавчання, змішане навчання, спільнота практиків

Анотація

У статті окреслюються основні етапи реалізації проекту освітньої платформи Flexicare 50+, яка є прикладом електронного навчання для досвідченого сестринського персоналу. При цьому описуються три сценарії проекту – мікронавчання, змішане навчання та спільнота практиків, а також відзначається особлива роль цієї освітньої платформи у процесі підвищення кваліфікації сестринського персоналу Німеччини. В результаті дослідження було виявлено, що основними медіа елементами, які відіграють важливу роль у мікронавчанні, є гіпертекст, аудіо та зображення. Озвучені професійними коментаторами тексти платформи добре підходять для пояснення різноманітних таблиць, графічних зображень, а також фото з лікарняних буднів сестринського персоналу партнерських клінік. Освітня платформа, завдяки якій контролюється та супроводжується освітній процес при змішаному навчанні, є основою для проведення багатьох різноманітних навчальних заходів. Завдяки цифровим медіа віртуальна аудиторія для проведення семінарських занять надає змогу одночасно навчатись багатьом учасникам проекту. Крім того, зазначається, що сценарій “Спільнота практиків” дає можливість обмінюватись інформацією на форумах через інтернет зі спеціалістами у галузі медсестринства з інших партнерських клінік.

Біографія автора

Н. М. Бідюк, Хмельницький національний університет

доктор педагогічних наук, професор

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4