АНАЛІЗ ЗМІСТУ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

  • О. В. Біліченко Вінницький медичний коледж імені Д. К. Заболотного
Ключові слова: структура, професійна етика, медична сестра, мотиваційно-ціннісний компонент, когнітивний компонент, особистісний компонент, рефлексивний компонент

Анотація

У статті визначено структуру професійної етики майбутніх медичних сестер: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, особистісний, рефлексивний компоненти. Проаналізовано складові мотиваційно-ціннісного компонента: мотиви професійної діяльності, професійна спрямованість, професійні інтереси, цінності. Розглянуто склад когнітивного компонента професійної етики: знання, що визначають готовність до налагодження ефективної професійної комунікації. Запропоновано аналіз етичних якостей, що складають зміст особистісного компонента професійної етики. Акцентовано увагу на необхідності формування у майбутніх медичних сестер медичного такту як складової особистісного компонента професійної етики. Зазначено, що рефлексивний компонент професійної етики обумовлює можливість критичного ставлення до способів здійснення діяльності, пошуку інтуїтивного рішення, застосування ширшого кола засобів, логічного обґрунтування і реалізації оптимального варіанту розв’язання проблеми.

Біографія автора

О. В. Біліченко, Вінницький медичний коледж імені Д. К. Заболотного

викладач хірургії

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4