ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

  • В. О. Жамардій Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Ключові слова: здоров’я, методика, науковий підхід, студенти, фізична підготовленість, фізичне виховання, фітнес, фітнес-технології

Анотація

У статті охарактеризовано загальні підходи до методики застосування фітнес-технологоій на заняттях із фізичного виховання студентів. Встановлено, що метою гармонійного розвитку студентів є аналіз наукових тенденцій, що спостерігаються в сучасному суспільстві та розроблення відповідних заходів спрямованих на формування та збереження здоров’я. Проаналізовано методичні підходи до застосування фітнес-технологій у закладах вищої педагогічної освіти. Визначено, що викладання сучасних фітнес-технологій є можливим завдяки перегляду існуючих навчальних планів і програм із фізичного виховання, що спричинено розробкою державних освітніх стандартів нового покоління, які підвищують відповідальність закладів вищої освіти та надають можливість самостійно розробляти програми, удосконалювати вимоги до організаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу з фізичного виховання. Окреслено загальні закономірномірності розвитку фітнес-технолгій у закладах вищої педагогічної освіти на основі кількісних і якісних показників фізичного розвитку студентів. Запропоновано новий концептуальний підхід і доведено необхідність розробки комплексної методики застосування фітнес-технологій на заняттях із фізичного виховання. У процесі дослідження обґрунтовано доцільність застосування фітнес-технологій у навчально-виховному процесі з фізичного виховання.

Біографія автора

В. О. Жамардій, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я, фізичної реабілітації, спортивної медицини

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4