ГРУПОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ

  • К. А. Колеснік Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: група, діяльність, спільна діяльність, групова навчальна діяльність, групова діяльність, дошкільний вік

Анотація

Результатом реалізації сучасної моделі освіти є особистість з гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, зі сталими орієнтувальними навичками та творчими здібностями, здатністю працювати в групі. Адже сьогодні в умовах прискорення науково-технічного прогресу, надлишку інформації підвищується роль комунікативних здібностей окремого індивіда, його здатності працювати в команді. У сучасних педагогічних і психологічних дослідженнях наголошується потенціал групової діяльності. Науковці стверджують, що для психічного розвитку дошкільника важливе значення має ігрова, трудова й навчальна діяльності, які передбачають передусім групову форму організації.

У статті розкриваються різні підходи до визначення сутності понять: «група», «діяльність», «спільна діяльність», «групова діяльність», їх ролі у процесі навчання та виховання дітей дошкільного віку. На основі аналізу стану розробленості цієї проблеми в науковій теорії уточнено сутність поняття «групова діяльність», розкрито основні характеристики, ознаки та умови організації групової діяльності. Показано вплив групової (спільної) діяльності на подальший розвиток особистості.

Біографія автора

К. А. Колеснік, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

асистент кафедри дошкільної та початкової освіти

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4