ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

  • О. В. Макогін Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну
Ключові слова: виробнича практика, професійна діяльність, мета практики, програма практики, індивідуальне завдання, результати навчання

Анотація

У статті розглянуто педагогічні умови виробничої практики. Згідно навчальних планів досліджено, що за змістом і метою практика студентів для кожної спеціальності і спеціалізації та освітньо-кваліфікаційних рівнів може бути: навчальною; технологічною; професійною. Зміст практики визначається цілями і завданнями щодо конкретного виду практики. Мотивовано ,що практика має органічно продовжувати вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.

Аргументовано ,що при впровадженні в навчальний процес під час практики ідей інтеграції дозволить, разом з ґрунтовними теоретичними знаннями, надавати студентам повноцінну практичну підготовку, роблячи їх освіченими, гармонійно розвинутими, здатними до оновлення знань та практичних навичок, професійно мобільними з швидкою адаптацією до змін ринкових умов та виробничих відносин.

У процесі виявлено, що в оцінюванні професійної практики за особистісним компонентом важливим є взаємооцінка та самооцінка студентів. При взаємооцінці увага повинна акцентуватися на: розвитку творчих здібностей студента; самостійності студента; умінні студентами приймати рішення; спроможності працювати в колективі. Самооцінка результатів практики в основному проводиться з таких позицій: навчився планувати свою діяльність, дізнався про нові технології, знайти свій стиль роботи, переконався в правильності вибору своєї майбутньої професії. Оцінювання рівня професійної сформованості надається у формі характеристики практиканта.

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4