ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

  • Ж. В. Сидоренко
  • М. В. Побережна
Ключові слова: юнацький вік, аутоагресивна поведінка, міжособистісні стосунки, психологічне здоров’я

Анотація

В статті розглядаються теоретичні підходи та аналізуються дані емпіричного дослідження проблеми взаємозв’язку міжособистісних стосунків та аутоагресивної поведінки в юнацькому віці. Розглянуті теоретичні підходи до досліджуваної проблеми з точки зору психоаналізу, транзактного аналізу, поведінкової та екзистенціальної психології. Виявлено, що такі соціально-психологічні чинники, як вплив дисгармонійної сім’ї, незадоволеність міжособистісними стосунками в групі, з друзями та близькими людьми можуть слугувати передумовою ауто агресивної поведінки в юнацькому віці.

В статті описані результати проведеного емпіричного дослідження серед 60 студентів на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з використанням опитувальника самоставлення (В.В. Столін, С.Р. Пантілєєв) та методики «Незакінченні речення» (М. Сакса, С. Леві). Результати дослідження свідчать, що більшість опитуваних позитивно ставиться до себе, характеризується значним рівнем аутосимпатії, самоповаги та самоприйняття. Проте, частина студентів не вірить в свої сили, має значну схильність до самозвинувачення та негативні очікування щодо ставлення з боку інших; не бачить майбутнього, що свідчить про проблеми психологічного здоров’я цих юнаків та дівчат. Ці прояви можуть трактуватись як індикатори аутоагресивної поведінки.

Найбільш проблемними аспектами міжособистісних стосунків в опитуваних є відносини з батьком та з протилежною статтю, що, передусім, на наш погляд, пояснюється відсутністю батька в сім’ї та закладанням негативного життєвого сценарію.

Біографія автора

Ж. В. Сидоренко

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології та соціальної роботи

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4