НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-МЕХАНІКІВ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

  • Ю. М. Якімець Львівський автомобільно-дорожній коледж НУ "Львівська Політехніка"
Ключові слова: дипломне проектування, методика, проектувальні уміння, технік-механік, автотранспортна галузь

Анотація

У статті проаналізовано структуру дипломного проекту та показано можливості підвищення ефективності його розроблення завдяки оптимізації змісту навчальної інформації, поетапного контролю із забезпеченням зворотного зв’язку, вчасного консультування викладача тощо.

Запропоновано методику формування проектувальних умінь у майбутніх техніків-механіків автотранспортної галузі у процесі підготовки до дипломного проектування, яка передбачає два аспекти: змістовий, що стосується відбору знань, і управлінський, який відображає організацію підготовки. Обґрунтовано відповідні методичні засади та висвітлено основні етапи реалізації авторської методики, зокрема аналіз залишкових знань з базових дисциплін, вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності», практичні роботи, перевірка ментальних карт тощо.

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4