ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ІНОЗЕМНИХ АБІТУРІЄНТІВ ВМНЗ ДО ОВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ

  • Н. О. Авраменко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: експериментальне дослідження, іноземні абітурієнти, професійна медична термінологія, підготовче відділення, навчальна мотивація іноземних абітурієнтів, позитивна мотивація, внутрішня мотивація, мотивація на успіх

Анотація

Володіння професійною термінологією майбутніх медичних працівників – іноземців медичної галузі є обов’язковою складовою їхньої фахової готовності.

В статті проаналізовано мотивацію навчальної діяльності іноземних абітурієнтів. Показано, що мотивація іноземних слухачів має свої особливості, що обумовлені процесом їх соціокультурної адаптації.

Одержані дані розкривають структуру мотивації іноземних абітурієнтів і свідчать про необхідність втручання у процес її формування. Домінуючими для іноземних абітурієнтів медичних вузів виявилися професійні мотиви. Результати дослідження показали різні мотиви студентів до навчання, що потребує організаційних та виховних зусиль професорсько-викладацького складу для компетентного впливу на підвищення навчальної мотивації.

Формування внутрішніх мотивів шляхом пізнавальної діяльності слухачів іноземців сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу з української мови як іноземної.

Біографія автора

Н. О. Авраменко, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

асистент кафедри англійської філології

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5