ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

  • А. І. Безуглий Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-2651-4398
  • В. В. Бойчук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-1082-3962
  • В. О. Уманець Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-7237-4955
Ключові слова: інноваційна освіта, інноваційне навчання, модульна технологія навчання, інновації

Анотація

У статті розглянуті підходи до здійснення процесу навчання у ЗВО з інноваційними підходами та методиками, особливе місце відводиться використанню інформаційно-комунікаційних технологій як інноваційного чинника удосконалення підготовки майбутнього вчителя. формування інформаційної компетентності майбутніх учителів є важливим напрямом становлення та розвитку їхньої професійної компетентності у ЗВО, що спирається на сучасні психолого-педагогічні теорії та освітню практику й орієнтується на особистісно орієнтований і компетентнісний підходи у професійно-педагогічній діяльності. Підготовка майбутніх учителів є складовою цілісної моделі їхньої підготовки у закладах вищої освіти і розглядається як інформаційно навантажена за змістом, індивідуалізована за формою, інтенсивна в часовому вимірі педагогічна система, що забезпечує інтелектуальний, інтердисциплінарний, філософський і естетичний розвиток, цілеспрямоване формування необхідних компетентностей майбутніх учителів. У комплексі це підвищує педагогічний потенціал учителя та зумовлює успішне розв’язання сукупності актуальних навчально-виховних завдань. В основу вдосконалення підготовки майбутніх учителів у педагогічних закладах вищої освіти покладено органічну цілісність мети, завдань, принципів, змісту, засобів, методів, організаційних форм, діагностичних методик тощо, врахування низки підходів, котрі становлять методологічні засади дослідження, загальнодидактичні принципи, а також специфічні принципи. Її інноваційність визначається відповідною якістю добору та структурування змісту освіти, а також ефективністю застосованих методів і технологій навчання. Автори вважають, що розроблення та впровадження інтелектуальних навчальних систем на основі ІКТ сприятиме підвищенню якості професійної освіти у ЗВО. Особлива увага приділена використанню навчального середовища.

Біографії авторів

А. І. Безуглий, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат історичних наук, доцент, проректор з науков-педагогічної роботи та освітньої інноватики

В. В. Бойчук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, заступник директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

В. О. Уманець, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, керівник інформаційно-обчислювального центру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5