ІНТЕГРАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

  • О. І. Баглай Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: інтегративні технології, інтерактивні методи, рольова гра, презентація, поза аудиторний захід, вивчення іноземної мови, майбутній фахівець туристичної сфери, професійна підготовка

Анотація

У статті обґрунтовується необхідність застосування інтегративних технологій навчання з метою формування у студентів міжкультурних умінь професійного спілкування у процесі підготовки майбутніх фахівців сфери туризму. Міжкультурні уміння розглядаються як здатність застосовувати новий досвід і вже набутий у новій ситуації, завоювати довіру й повагу людини іншої культури, здійснювати міжкультурну взаємодію на рівні особистості, групи, застосовувати знання культурних особливостей у процесі комунікації тощо, тому їх формування передбачає застосування таких технологій навчання, які би відображали їх зміст. Інтеграція у процес професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі таких інтерактивних методів навчання як рольові ігри, презентації, позааудиторні заходи тощо сприяє розвитку у студентів таких особистісних якостей як самовдосконалення та самовиховання, розвиток креативного мислення, розумової та соціальної активності з метою успішного ведення міжкультурного діалогу з представниками різних культурних груп, а також є передумовою їх успішного професійного майбутнього у туристичній сфері з актуалізацією власних професійних навиків, їх корекцією як у процесі навчання так і при виконанні професійних обов’язків. Автор зазначає, що формування міжкультурних умінь майбутніми фахівцями сфери туризму неможливе без вивчення іноземної мови. Комунікативний підхід до вивчення іноземної мови передбачає інтеграцію інтерактивних методів навчання для формування у студентів здатності змодельовувати реальні ситуації. Наголошено, що знання про міжкультурне спілкування ще не гарантують якості комунікативних процесів, тому формування низки міжкультурних умінь професійного спілкування є ключовими для забезпечення ефективності міжкультурного діалогу.

Біографія автора

О. І. Баглай, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5