РОЛЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

  • О. В. Бєлкіна-Ковальчук Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: компетентність, ключові компетентності, компетентнісний підхід, мислительний процес, критичне мислення, аргументація, власна думка, ознаки критичного мислення

Анотація

На сучасному етапі розвитку наша країна зазнає не лише військової, а й інформаційної агресії. Це потребує якісної освіти, яка є ключовим елементом національної безпеки, національної єдності, економічного процвітання України та засобом соціального просування кожного громадянина. Реформування в сучасній освіті змістили акцент із набуття знань до формування ряду компетентностей особистості. Головне завдання сучасної освіти – готувати компетентного члена суспільства, спроможного ухвалювати адекватні рішення, реагувати на особистісні і соціальні виклики. Одним із засобів вирішення цих завдань є наявність в особистості критичного мислення.

У статті висвітлено сутність та головні ознаки критичного мислення особистості, які сприятимуть формуванню її основних компетентностей. Серед них: здатність людини самостійно аналізувати інформацію, визначати її сутність, порівнювати з іншою інформацією і робити власні висновки; вміння бачити помилки або логічні порушення в аргументації партнерів та в інших джерелах інформації, власні помилки; вміння аргументувати свою думку, переглядати свої позиції, якщо вони не витримують критики; вміння оцінювати суспільні явища, події, власні вчинки та вчинки окремих осіб з позицій загальнолюдської моралі; мужність, принциповість, сміливість у відстоюванні своїх позицій; відкритість до сприймання інших поглядів, позицій, повага до їх різноманітності.

Біографія автора

О. В. Бєлкіна-Ковальчук, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

кандидат педагогічних наук, доцент

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5