ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЕКОНОМІСТА ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • І. Є. Галущак Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: правова компетентність, проект, проектна діяльність, проектні технології, підготовка фахівців, майбутній фахівець економіки

Анотація

Статтю присвячено проблемі використання проектних технологій у навчальному процесі вищої школи. Проаналізовано концептуальні засади компетентної підготовки майбутнього фахівця та обґрунтовано основних підходів до формування правової компетентності майбутнього економіста.

Автор підкреслює, що якісна підготовка економістів пов'язується з упровадженням у практику вищого навчального закладу проектних технологій навчання. Зроблено теоретичне обґрунтування поняття «правова компетентність» та «проектні технології». З’ясовано, що правова компетентність, як особистісно-професійна якість, відбивається через характер ставлення до діяльності та певні компетенції. Метод проектів за твердженням науковців, являє собою педагогічну систему, яка має певну сукупність взаємопов’язаних засобів і процесів, необхідних для створення організованого та цілеспрямованого педагогічного впливу на формування особистості. Уточнено, що проектна діяльність - це та якісна основа, яка може реалізувати гуманістичний підхід до навчання, оскільки сприяє формуванню творчої особистості. Визначено основні етапи проектної діяльності та їх дидактичну послідовність. Акцентовано увагу що проектна діяльність як форма навчально-пізнавальної активності студентів має значний розвивальний потенціал.

Доведено що використання проектних технологій навчання ефективно впливає на якість підготовки фахівців економічної сфери діяльності. Визначено перспективи подальших досліджень у даному напрямі.

Біографія автора

І. Є. Галущак, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5