СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ХОРЕОГРАФІВ У БРИТАНСЬКОМУ ДОСВІДІ

  • Д. Є. Бідюк Хмельницький національний університет
Ключові слова: хореографія, хореограф, Велика Британія, професійна підготовка, хореографічна освіта, професійна підготовка, зміст, стандарт

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність вивчення досвіду Великої Британії з професійної підготовки хореографів. Проаналізовано специфіку Стандарту галузі знань «Dance, Drama and Performance» та з’ясовано професійні компетентності майбутніх хореографів (загальні та спеціальні). Встановлено, що зміст освітніх програм професійної підготовки хореографів ґрунтується на принципах диверситивності навчання, неперервності, професійного розвитку, міждисциплінарності професіоналізації, предметної спеціалізації, модульності, а також спрямований на формування гармонійної особистості, здатної просуватися кар’єрною сходинкою в різних сферах хореографічного мистецтва. На підставі аналізу освітніх програм підготовки майбутніх хореографів в системі вищої освіти Великої Британії зроблено висновок про доцільність упровадження досвіду Великої Британії з метою удосконалення професійної підготовки хореографів в українських закладах вищої освіти.

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5